Annette Jansen

mediator
pragmaticus
doorpakker

Al mijn hele werkzame leven houd ik me bezig met groepsprocessen en communicatiestoornissen in vele varianten: een groep overlast gevende jongeren in een buurtcentrum, boze huurders in een renovatieproject, eigenaren in een VvE die niet op één lijn kunnen komen: ik onderzoek wat mensen verdeelt en wat er nodig is om elkaar (weer) te kunnen verstaan.

Daarnaast houd ik me graag bezig met taal, ook dan vooral ten behoeve van een soepel lopende communicatie: ‘vertalen’ van vak- en beleidstaal naar woorden die de leek begrijpt – én andersom!

Mijn opleidingen: Sociaal Cultureel werk, Nederlands, Mediation, NLP en Systemisch werken

Mijn kernkwaliteiten: goed luisteren, onafhankelijk en onbevooroordeeld handelen, gestructureerd, gedreven en pragmatisch.

 

Anderen over Annette

"Verbinder met een groot volkshuisvestelijk hart, met een gave om de menselijke maat in het oog te houden."
"Integer en zelfkritisch."
"Hart op de tong, met een passie voor sociaal beheer, participatie en bewoners in kwetsbare wijken. "
"Open, zorgvuldig, doortastend en constructief in de samenwerking."