Praktijkvoorbeelden

VvE's

Als appartementseigenaar ben je automatisch lid van de vereniging van eigenaren. 
Samenwerken binnen die VvE levert - zeker als er lastige besluiten genomen moeten worden - vaak onenigheid op.
Ook functioneren VvE's nog wel eens matig, vaak door gebrek aan kennis.
Ga voor wat voorbeelden uit onze werkpraktijk naar VvE's

Huurders en verhuurders

Huurder en verhuurder hebben elkaar nodig én hebben daarnaast soms botsende belangen.
Wij hebben hier in veel verschillende vormen mee te maken gehad. 
Ga voor een greep uit onze ervaringen naar Huurders en verhuurders

Complexen en buurten

Botsende belangen kom je vaak tegen in gedeelde ruimtes: de galerij, de binnentuin, de stoep en de straat.
Zeker in complexen en buurten waar bewoners om allerlei redenen weinig contact met elkaar hebben, kan hulp van buitenaf om (weer) verbinding te maken en het gezamenlijk belang te zien nét dat zetje geven dat nodig is.
Ga voor voorbeelden van onze ervaringen met dergelijke issues naar Complexen en buurten